2 min att läsa

Integrering av förarsäkerhet i ESG-rapportering

Rapportering om miljö, sociala frågor och styrning (ESG-rapportering) ökar snabbt i betydelse. Globalt sett görs stora insatser för att skydda miljön och människor förväntar sig att företag ska visa att de bedriver hållbar verksamhet.

Förarsäkerhet spelar en viktig roll i ESG-rapporteringen. Här är skälen till detta:


Krascher skadar samhället
Det finns ingen större potentiell kostnad än kostnaden för ett liv. Trafikolyckor kan inte bara kosta liv och skada nära och kära, utan de kan också kosta företag ekonomiskt, skada samhället och påverka miljön. En kollision där en förare i en flotta är inblandad kan kräva medicinska resurser, nödtransporter, energi (t.ex. vid sjukvårdsinrättningar) och kan resultera i fordonsavfall/reparationer. Eventuellt kan en olycka också leda till trafikstockningar, vilket skapar onödiga koldioxidutsläpp.

Att anta ett program för att bidra till att minska antalet trafikolyckor visar att en organisation förstår de betydande samhällskostnader som är förknippade med kollisioner och att den vidtar åtgärder för att minska belastningen på samhället.

Smart körning är bättre för miljön
Förarnas beteende har en betydande inverkan på både säkerhet och hållbarhet. Åtgärder som smidig acceleration och bromsning bidrar inte bara till att hålla förarna säkra, utan förbrukar också mindre bränsle, minskar utsläppen och orsakar mindre slitage på fordonet.

Program för smart körning, som till exempel FIA Smart Driving Challenge, uppmuntrar förare att tänka på sitt eget beteende och hur de kan bidra till säkrare och renare vägar globalt.

AI-insikter hjälper till att minska körsträckan
Insikter i realtid om förarnas beteende och prestationer kan hjälpa flottans operatörer att fatta smartare beslut när det gäller ruttoptimering och smart schemaläggning. Genom att hjälpa förarna att hålla sig i rörelse på ett säkert och effektivt sätt kan flottadministratörerna minska den totala körsträckan och tomgångstiden och kan även bidra till att optimera körsträckan i en EV-flotta.

Ett program som bygger på realtidsinformation kan ge en organisation en ledande roll när det gäller att förstå och hantera den inverkan som bilparken har på trafiksäkerhet och koldioxidutsläpp.

Hantering av säkerhet visar på ansvarstagande
Säker körning ÄR miljökörning, och hantering av säkerhet visar att en organisation har ett ansvarsfullt förhållningssätt till sin transportverksamhet.

Ett program för smart körning som omfattar rapportering på områden som säkerhetsprestanda, koldioxidutsläpp och koldioxidminskningar ger interna prediktiva riskdata om sannolikheten för bilolyckor och miljön och utgör en idealisk grund för ESG-rapportering.

Ett program för smart körning stöder FN:s mål för hållbar utveckling
Genom att uppmuntra anställda att köra smart stöder du nio av 17 av FN:s mål för hållbar utveckling. Alla samhällssektorer, inklusive företag, uppmuntras att arbeta och samarbeta för att uppnå dessa viktiga mål. Att tillhandahålla bevis på ett program för smart körning som aktivt arbetar med målen visar på samarbete och engagemang för en renare planet.

Rapportera om säkerhet och hållbarhet med FIA SDC
FIA Smart Driving Challenge (SDC) är en världsomspännande utmaning som skapats av FIA i samarbete med Greater Than för att uppmuntra vanliga förare att anta smartare, renare och säkrare körbeteenden.

FIA SDC for business-rapporteringspaketet ger harmoniserade uppgifter om koldioxidutsläpp, koldioxidbesparingar och säkerhet, oavsett fordonstyp och geografi. Detta är en idealisk grund för ESG-rapportering och bidrar till att visa din organisations engagemang för säkrare och renare vägar.

Läs mer om initiativet här.Uppmuntra smart körning med FIA Smart Driving Challenge

FIA Smart Driving Challenge (SDC) är en världsomspännande utmaning som skapats av FIA i samarbete med Greater Than för att uppmuntra vanliga förare att anta smartare, renare och säkrare körbeteenden.

Genom att gå med i FIA SDC får din organisation möjlighet att minska antalet olyckor, koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning inom ditt företag. Det ger också företagsövergripande rapportering om säkerhet och miljökörning oavsett fordonstyp eller plats, så att du enkelt kan identifiera de förare som ökar företagets risknivå och bränsleförbrukning.

Ladda ner i App Store 

Ladda ner i Google Play

Läs mer om utmaningen här.


Relaterade inlägg

bilar som kör med FIA SDC smart score markörer ovanför
2 min att läsa
2023-04-24
2 min att läsa
Säsongen 2023 av FIA Smart Driving Challenge har inletts
Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) och den globala leverantören av information om sannolikhet för olyckor och klimatpåverkan Greater Than har lanserat säsongen 2023 av FIA Smart Driving Challenge (SDC).
2 min att läsa
2022-12-13
2 min att läsa
FIA Smart Driving Challenge säsong 2022 vinnare
Fédération Internationale de l'Automobile och Greater Than tillkännagav att Thierry Benchetrit vann FIA Smart Driving Challenge (FIA SDC) säsong 2022 efter finalen i Bologna, Italien.
Guldbil kör på väg
1 min läsning
2022-11-30
1 min läsning
FIA SDC Season 2022-finalisterna tillkännagavs!
Slutspelet i FIA Smart Driving Challenge säsong 2022 har avslutats och vi har de två förare som är på väg till den stora finalen.
korsmeny